Acu Pen

AcuPen-foto Upustvo za upotrebu Microcare Acupuncture Pen

Električni Akupunkturni stimulator je zasnovan na drevnim znanjima Tradicionalne Koneske Medicine (TCM) usmeren na akupunkturu oblikovan u modernu Zapadnu tehnologiju.
Uređaj je jednostavnog izgleda, udoban za rad i u kućnim uslovima. Za postizanje najboljih rezultata i dugoročno zadovoljstvo u radu sa MikroCare Akupunkturnom olovkom, molimo da pažljivo pročitate upustvo sa korišćenje.

 

Šta je Akupunktura?
(Pojednostaljeno obljašnjenje)
Akupunktura je svrstana u okviru najstarih metoda u svetu i čini deo Tradicionalne medicine (TCM) pored kineskih preparata, naučnog pristupa kineskoj ishrani u skladu sa Pet Elemenata, Ći gong, (Shi Gong-terapetuske vežbe ) i Tuina (Masaža)
Azijska enpirijska znanja o funkcijama i tretmanima čovečijeg tela stara su preko 5000 godina i ostala su nepromenjena do danas. Tradicionalna Kineska Medicina (TCM) fokusira se na energetski balans čovekovog tela. Jednostavano u zdravom telu „Ći“ (ili Ki , vitalna energija) harmonično prolazi kroz mrežu puteva (meridijana). Disharmonija vodi u blokadu energetskog balansa osobe i ako se ne ispravi rezultira bolom lli bolešću. Već poremećen tok energije ili debalans može se ispraviti i poznatim metodama izmedju kojih i akupunkturom.
Kod svake osobe na enegetskim meridijanima, precizno je definisano 361 klasična akupunkturna tačka, pri čemu se svaka od njih odnosi na specifičan organ. Ove akupunkturne tačke su locirane neposredno ispod površine kože i imaju sposobnost da energestsku stimulaciju sprovedu kroz energetski sistem duboko u telo.
Tradicionalno, sa akupunkturnim iglama, svaki priblem može da se tretira stimulacijom jedne ili nekoliko uobičajenih korespondentnih akupunkturnih tačaka, vezanih za sindrom. Ali, primena igala ima manjkavost, zato što kod osetljivih osoba ponekad može da izazove neprijatnost u vidu bola.

MicroCare AcuPen dobija značajnu vrednost zato što:

MikroCare Akupunkturna olovka je uređaj sa dvostrukm namenom, od kojih je prva pronalaženje akupunkturnih tačaka praćeno zvučnim signalom, i druga, elektrostimulacija detektovanih akupunkturnih tačaka. Sve ovo se može raditi i samostalno u kućnim uslovima.
MicroCare Akupunkturna olovka automatski utvrđuje električni otpor kože na tačnim lokacijama akupunkturnih tačaka ljudskog tela. Za određivanje približnih lokacija akupunkturne tačke vezane za određeni problem, koriste se crteži za određivanjem približnih lokacija. Pronalaženje tačne tačke u toj zoni vrši se pretraživanjem MickroCare Akupunkturnom olovkom, koja emituje zvučne signale tokom pretraživanja. Tehničko rešenje, omogućuje i laicima da pronađu tačno određenu tačaku.
Druga funkcija, MicroCare Akupunkturne olovke je emitovanje električnih impulsa niskog inteziteta, čime stimuliše akupunkturne tačke. Ovo čini ovaj metod naročito jedostavnim, čistim, bezbolnim i blagim, i posebano je pogodan za osetljive osobe.
Trajanje kao intezitet stimulacije pronadjene akupunkturne tačake su individualno podesivi. Vreme stimulacjie se takođe individualno odabira ili podešava na 15/30 sek. Intezitet i trajanje stimulacije se podešavaju u skladu sa osećajem udobnosti korisnika.U skadu sa debljinom kože, korisnik može da oseti lagano peckanje, što utiče na ispravljanje blokirane energije tela, čeme se postiže balansirani status.

Upotreba
Uredjaj se može koristiti za sopstvenu primenu, kao i za primenu na drugim osobama. U slučaju da uredjaj primenjujete na drugim osobama, (na primer na deci) potrebno bi da osobu na kojoj radite držite za ruku u toku primene. Ovo je neophodno da bi se uspostavaio strujni krug niskog inteziteta preko vaše ruke sa osobom na kojoj se primenjuje terapija.
Primena stimulacije AcuPen je mnogo efektivnija ako ste opušteni, oslobodjeni stresa i svakidašnjih uticaja iz okruženja, ukoliko su telefon i TV isključeni a sobna temperatura podešena na prijatnu.


1) Ubacite dve baterije od 3 volte CR2032 u prostor za baterije (d) sa donje strane uređaja. Pošto se uverite da ste polaritet baterija pravilno postavili, zatvorite poklopac kućišta.
2) Za uključivanje uređaja koristite klizni prekidač ON/OFF označen na crtežu sa (e) stavljajući ga na poziciju ON. Crvena lampica, koja se nalazi do prekidača, počinje da trepće. Držeći AcuPen u jednoj ruci, pomeranjem vrha uređaja (g) po koži osobe na kojoj se traži, kada je pronađena tačka koju treba stimulisati, javlja se zvuk visokog tona. Ton nižeg nivoa ukazuje da to to nije najefikasnija tačka u očekivanoj zoni.
3) Podešavanje inteziteta vrši se kliznim prekidačem (c). „+“ označava snažniju stimulaciju, . „ – „blažu stimulaciju. Početi sa najnižom stimulacijom., na primer prekidač podesiti na „ – „ poziciju. Kasnije možete povećavati intezitet stmulacije.
4) Upotreba vremnskog podešavanja (f) vrši se odabirom trajanja akupunkturne stimulacije. Možemo odabrati trajanje od 15 ili 30 sekundi kao pred podešavanje ili se odlučiti na trajanje po vašem izboru tako što ćete postaviti klizni prekidač (f) na simbol „∞“
5). Microcare Acupuncture Pen držaimo isto kao olovku kada pišemo. Uverite se da uvek dodirujete oblast metalnog kontakta (b) i klizanjem vrha olovke pretražujte kožu, koriđćenjem laganog pritiska.
Koža mora da bude čista (ne masna), suva i bez rana. Frekvencija tona signala se uvećava ako se vrh olovke približava akupunkturnoj tački. ( Molim vas pročitajte detalje iz upustva vezano za približne lokacije svake od akupunkturnih tačaka.) Kada locirate akupunkturnu tačku ( ton zvučnog signala dostiže najvišu frekvenciju), pritisnite dugme (a), za početak tretmana. Crvena lampica će se isključiti i stimulacija će trajati onoliko koliko je predpodešena 15/30 sekundi. Ako ste odabrali podešavanje na „∞“ držite pritisnuto dugme (a), onoliko dugo koliko smatrate da treba vršiti akupunkturnu stimulaciju. Treba da znate da lagano „ mravinjanje i bockanje“ su rezultat podešenosti jačine na kliznom prekidaču, koju u toku tretmana možete menjati. Po isteku stimulacije signalni ton se ponovo pojavljuje i crvena lanpica se ponovo uključuje. Lociranje sledeće akupunkturne tačke se vrši na isti način.
6). Trajanje stimulacije akupunkturnih tačaka zavise od stanja i ubalžavanja tegoba. U opštem smislu preporučuje se stimulisanje svake akupunkturne tačke dva do tri puta dnevno u trajanju oko 30 sekundi. Početak opažanja dobrobiti se uočava već posle 5 do 10 aplikacija. Kod hroničnih stanja primenu treba ponavljati 2 do 3 puta nedeljno u dužem trajanju. Kada se stanje poboljša primenjivanje treba postepeno smanjivati kako u pogledu frekvencije tako i u diskontinuitetu.
7). Nakon svake upotrebe Microcare Acupuncture Pen, prekidačem ON/OFF isključite uredjaj
postavljanjem prekidača na poziciju OFF.

Napomene
Uredjaj ne primenjivati kod osoba koje imaju ugradjen pacemaker ili su na radiološkoj terapiji, kao i kod trudnica. U ovim slučajevima uredjaj se može koristiti iskuljučivo posle konsultacije lekara.

Čišćenje vašeg Microcare Acupuncture Pen
Kod čišćenja isključite uredjaj na OFF.
Čistite površinu uredjaja vlažnom tkaninom.

Upozorenje
Ne potapajte uredjaj u vodu i koristite Microcare Acupuncture Pen u vlažnim prostorijama.
Odlažite uredjaj van domašaja dece.

Akupunkturne karte ljudskog tela
Prikazano je 12 meridijana i 2 ekstra meridijana.
1. Meridijan Pluća (Lu) (A) 8. Meridijan Bubrega (Ki) (H)
2. Meridijan Debelog creva (Li) (B) 9. Meridijan Perikardijuma (Pe) (I)
3. Meridijan Želuca (St) ( C) 10. Meridijan Trostruki grejač (3H) (J)
4. Meridijan Slezine/pankreasa (Sp) (D) 11. Meridijan Žučne kese (Gb) (K)
5. Meridijan Srca (He) (E) 12. Meridijan Jetre (Li) (L)
6. Meridijan Tankog creva (Si) ( F) 13. Meridijan Guverner (GV)(Y)
7. Meridijan Bešike (Bl) (G) 14. Meridijan Koncepcije (CV)(X)

Primena u Tradicionalnoj akupunkturi je ista kao u prepruci WHO
Upale koje liče na infekcije
Opšte gornje respiratorne infekcije
Glavobolje
Bolovi mišića i zglobova
Teniski lakat
Migrena
Ženski poremećaji
Diareja
Konstipacija
Insomija
Zubobolja
Itd...