Pribor za dijagnostiku

Univerzalni dijagnostički štap sa rolerom

Dijagnosticki stap univerzalni sa rolerom Ovaj instrument ima višestruku funkciju. Jedna od njih je dijagnostički štapić sa tri izmenljive glave kojima se vrši dijagnostikovanje i stimulaciju korespondentnih tačaka u različitim korespondentnim sistemima. Druga je roler kojim se na različitim korespondentnim površinama i tačkama vrši masaža.

Univerzalni dijagnostički štap

Dijagnosticki stap univerzalni Ovaj štapić je snabdeven sa ukupno četiri različite glave koje se koriste za dijagnostikovanje i stimulaciju korespondentnih loptica na različitim korespondentnim sistemima. Od njih četiri, tri su izmenljive a četvrta je snabdevena oprugom koja omogućuje da je pritisak na tačku isti bez obzira na intenzitet pritiska na tačku.

Dijagnostički štap

Dijagnosticki stap Koristi se za lociranje i stimulaciju korespondentnih tačaka na korespondentnim sistemima lociranim na glavi, trupu i ekstremitetima. Veličina "glava" (završetaka) na krajevima dijagnostičkog štapić je različita a usklađena je sa korespondentnim sistemom u kome se primenjuje.

Dijagnostički štap sa rolerom

Dijagnosticki stap sa rolerom Dijagnostički štap sa rolerom je namenjen za površinsku akupunkturu korespondentnih oblasti različitih veličina. Prioritet njegove primene je u slučaju neophodne stimulacije korespondentnih oblasti koje se nalaze na površinama nepravilnih oblika tela. Stimulacija rolerom se sprovodi do pojave crvenila i oseta toplote na korespondentnoj oblasti. Na suprotnoj strani držača rolera nalazi se mini tip završetka dijagnostičkog štapića. Sam držač snadbeven je nareckanim delom kojim mogu da se masiraju korespondencije na prstima i korespondentnim sistemima.

Dijagnostički štap sa lupom

Dijagnosticki stap sa lupom Osnovnoj nameni ovog dijagnostičkog štapića - dijanostikovanja i stimulacije korespondentnih tačaka dodat je i instrument - lupa, kojim se fokusiranom svetlošću vrši zagrevanje tačaka za energizaciju i drugih korespondentnih tačaka a koriste je oni kojima smeta dim cigarete ili moxe.