Pribor za terapiju bojom

Nalepnice u boji

Nalepnice u boji Nalepnice u boji se koriste za terapiju bojom na korespondentnim tačkama, tačkama 6ki na biol meridijanima, biol čakrama na korespondentnim sistemima.