Pribor za terapiju Moksom

Moksa bez dima

Moksa bez dima Moksa bez dima se se koristi za grejanje korespondentnih tačaka i tačaka za energizaciju, a može da se koristi i u Tradicionalnoj kineskoj medicini. Zagrevanje se vrši približavanjem užarenog dela ovog štapića do distance kada se oseća kontinuirana toplota u ciljnoj tački. Za ekonomičnu upotrebu mokse bez dima predlaže se upotreba i postolja za samogašenje, koje se na zahtev isporučuje kao poseban pribor (postolje za moksu bez dima).

Moksa mini 300

Moksa mini Minimoksa predstavlja šupalji valjak od gorućeg drveta koji, zbog male veličine, proizvodi niski dim u toku sagorevanja i dovodi veliku količinu energije direktno u tačku koja se tretira. Minimoksa se postavlja na postolje u kome sagoreva nad korespondentnom tačkom ili nad tačkama za energizaciju. Broj moxi koji se postavlja na istu tačku je uskladjen sa prirodom bolesti. Osnovni subjektivni kriterijum za prestanak grejanja tačke je osećaj toplote koji progrejava duboko u oblasti grejanja.

Postolje za moksu

Postolje za moksu Postolje za moksu je prateći pribor za primenu minimokse i predstavlja pokretni podešljivi stalak kojim se reguliše rastojanje izmedju mokse i površine kože, a kriterijum za podešavanje je pacijentova individualna osetljivost. Izbegavanje pojave opekotina na najosetljivijim delovima kože se obezbedjuje mogućnošću podizanja postolja sa nje.

Moksa duga

Moksa duga Moxa je naziv za goreću i u razne oblike formiranu isitnjenu masu divljeg pelena (arthemisia vulgaris). Duga moxa se koristi za grejanje korespondentnih tačaka i tačaka za energizaciju. Zagrevanje se vrši približavanjem užarenog dela moxa štapića do distance kada se oseća kontinuirana toplota u ciljnoj tački. Energizacija se preporučuje kao prevencija pre invazije virusa (grip i sl.), zatim pacijentima koji pate od hroničnih bolesti bez obzira na uzrast ali i ostalim osobama koje su starije od 50 godina u cilju prevencije od iscrpljenosti. Energizacija sportista je dala odlične rezultate kod brzog obogaćivanja energijom. Detaljne informacije o energizaciji se nalaze u literaturi Su Jok.

Moksa mikro

Mikro moksa Mikro moksa (vlakna od mokse) postavljaju se direktno na kožu u skladu sa korespondentnom tačkom. I ako male veličine, mikro moksa sagorevajući vrši toplotnu stimulaciju praktično bez dima. Ovo postaje posebno efektivno za grejanje – stimulaciju tačaka u mini i mikro mini koresponeentnim sistemima i kod tretmana dece.