Igle 100/1

Igle Su Jok 100

Igle SuJok Iglama se precizno dolazi do korespondentnih tačaka duboko u tkivu koje su nepristupačne poviršinskim stimulatorima. Precizno dospevanje u korespondentnu lopticu karakteriše specifičan osećaj nalik na bol poznat u TCM kao De-Qui fenomen koji izaziva nevoljan pokret pacijenta. Prodiranje igle je brzo tako da osećaj kratko traje i nemože da izazove nikakve konplikacije. U koliko ne dodje do takve senzacije to znači da igla nije dostigla svoj cilj pravilno. U tretmanima 8Ki predstavljena je primena igala u cilju tonifikacija/sedacija energija u tačkama na biol meridijanima i biol čakrama. Svaki pacijent mora da ima svoje individualne igle. Insertovane igle po pravilu se zadržavaju 20 do 30 minuta, ali u svakom slučaju su u skladu sa specifičnostima razloga bolesti.

Igle aurikularne

Aurikularne igle Ove igle se koriste za terapiju na ušnoj školjki kao i za potrebe produžene stimulacije na ostalim korespondentnim sistemima.