Inserteri za Su Jok igle

Opružni 6Ki inserter

6Ki inserter Ovaj inserter je dizajniran za terapiju u skladu sa principima Šest odnosno Osam Energija. Pored primene u stimulaciji tačaka u Homo sistemima tela, kada je važno da se igla insertuje pod odredjenim uglom neophodno je da se za inserciju igala koristi ovaj inserter. Nosač igle sa magnetom se uvek nalazi u položaju u koji ga vraća opruga. Podešavanje dubine insercije se vrši sa iglom u inserteru i pritisnutim nosačem igle do položaja sa maksimalno pritisnutom oprugom.
Procedura insercije:
-Postavite iglu u inserter
-Postavite dubinu igle uz dodatno podešavanje zavrtnjevima (1 do 2 mm)
-Naslonite vrh insertera pod potrebnim uglom na odgovarajuću tačku na površini kože
-Pritisnite brzo nosač igle, dopustite da opruga vrati nosač nazad i polako oslobodite iglu iz insertera.

Gravitacioni inserter

Gravitacioni inserter Inserter je dizajniran za postavljanje igala u korepsondentne tačke. Njegovom upotrebom je bol pri inserci igala sveden na minimum, gotovo anuliran. Uz njegovu pomoć terapeuti sa ponosom postižu veliku efikasnost u tretmanu bolesti kroz telesne Homo sisteme. Kosnstrukcija insertera sadrži magnet koji drži iglu u inserteru do momenta insercije. Gravitaciona sila “tega” dovodi iglu do željenje korespondente lopte. Dubina insercije se podešava pomoću zavrtnja za podešavanje. Kontaktni deo insertera sa kožom pacijenta je izmenljiv i podešen za sterilizaciju.
Proces insercije:
- Uzimanje igle upotrebom magneta na “tegu” bez dodirivanja vrha igle, uzimanje igle za “balčak” i ubacivanje balčaka u inserter.
- Podešavanje dubine insercije pomoću zavrtnja za podešavanje i navrtke za fiksiranje
- Inserter se drži u vertikalnoj poziciji tako što je “teg” okrenut na gore, a izlaz igle na dole. Sa četiri prsta se drži telo insertera, a peti – kažiprst se postavlja ispod “tega” podignutog uvis za veličinu debljine kažiprsta.
- Donji kraj insertera se postavi nad korespondentnu tačku uz oslanjanje na kožu. Iz potpuno vertikalnog položaja insertera se pusti kažiprst zbog čeka “teg” slobodno pada. Inserter se lagano odvoji od kože ostavljajući iglu u tački.