Laser

Su Jok laser

Laser SuJok Ovaj instrument je dizajniran za stimulaciju oblasti i tačaka korespondencije u različitim korespondentnim sistemima kao i za terapiju na lokalitetima gde je potrebno vršiti usmerenu energetsku terapiju, kao što su: tačke za energizaciju, meridijani, čakre i njihove projekcije.
Za sada se ovaj instrument izradjuje sa svetlostnom emisijom crvene, žute ili zelene boje. Monohromatski svetlosni stimulator se primenjuje za prevenciju i tretman bolesti kod zdravih i bolesnih lica. Može ga koristiti i pacijent samostalno po upustvu svog terapeuta. Detaljna upustva su sadržana u prospektu uredjaja.