Masažeri

Masažer cilinder

Masazer cilinder Ovaj tip masažera je kreiran za stimulaciju regija korespondentnih širim oblastima trupa i ekstremiteta. Njime se postiže opšte pojačanje tonusa i ostvaruje se bolja prokrvljenost. Rezultat je zagrejavanje, zbog loše cirkulacije, hladnih šaka i stopala. Ovaj masažer je moguće primeniti kako na ravnim i širokim tako i na neravnim korespondentnim sistemima.

Loptasti masažer sa dva prstena

Loptasti masazeri sa dva prstena Koristi se za masažu šaka i stopala i njihovih prstiju. U svojoj slobodnoj šupljini sadrže i elastični masažni prsten koji se koristi takođe za masažu.

Elastični prsten

Elasticni prsten Masažni prsten je dizajniran za intenzivnu stimulaciju na prstima šaka i stopala. Njime se stimuliše veliki broj korespondentnih tačaka bez prethodnog pretraživanja korespondentnih oblasti. Kako prsti šaka i stopala nisu samo projekcija ekstremiteta u standardnom korespondentnom sistemu već i projekcija tela u celini u “onsekt” sistemu, to je moguće masažom prstiju postići i isceljujuće dejstvo celog tela. Masažni prsten se bez rastezanja navuče na prst ruke ili noge i brzo se bez pritiskanja povlači od vrha do dna i obrnuto sve dok se na prstu ne pojavi crvenilo i osećaj toplote. Po završenoj stimulaciji prsten se premešta na sledeći prst a po završetku stimulacije svih prstiju, prsten se odlaže (ne ostavljati ga na prstu).

Elastični prstenovi u boji

Elsticni prsten u boji Elastični prstenovi u boji pored funkcije elastičnog prstena veše i kolor terapiju u skladu sa 6Ki principima.