Da li se na šaci i stopalu (Su&Jok) tretiraju samo problemi šake i stopala?

Ne. Su Đok (Su Jok) teretmani se izvode samo na šaci i stopalu, ali se uticaj tretmana reflektuje na sve sisteme i celo telo.