Da li je primena Su Đok terapije bolna?

Pre bi se moglo govoriti o intezitetu oseta kod pacijenta nego o bolu, vezano za vrstu instrumenta koji se primenjuje u terapiji. Postoje instrumenti kao što je medicinska lampa kod čije primene ne postoji ni oset.