Koje se bolesti mogu lečiti Su Jok terapijom?

Sve bolesti mogu biti kontrolisane i lečene primenom principa Onnuri medicine i Su Đok akupunkturne terapije.