Postoje li ograničenja u pogledu primene Su Jok terapije?

Da. Terapiju ne treba raditi ako je osoba na kojoj treba primeniti terapiju: u alkoholisanom stanju, u toku vožnje ukoliko se nalazi za upravljačem motornog vozila, ako nije upoznat sa procedurom rada i slično.