Kako se mogu steći znanja iz oblasti Su Jok terapije?

U zavisnosti od potrebe zainteresovanih, znanja je moguće steći na seminarima različitih nivoa i kroz Onnuri Su Đok literaturu. Balkan Su Jok Therapy Center je jedan od ovlašćenih centara za edukaciju svih nivoa.