Koliko vremena je potrebno za izučavanje i ovladavanje Su Đok terapijom?

Su Đok terapiju je moguće učiti u trajanju od jednog sata do jedne godine.  Osnovni principi terapije na korespondentnim sistemima mogu biti naučeni u vrlo kratkom periodu, ali principi filozofije i teorija kao što su Jin-Jang, pet elemenata, 6Ki, 6 emocija, 6 mentalnih razloga, Osam izvornosti, Princip Homo-Hetero, Troizvornostni principi, zahtevaju znatno duže vreme koje je u skladu sa dubinom željenog naučnog saznanja.