Koliko su trajni rezultati koji se postignu primenom Su Jok terapije?

Efektivnost tretmana je uglavnom permanentna, ukoliko praktičar primeni kompletnu seriju tretmana i pacijent sledi savete za svoje promene vezane za način života.