Kakvi su preduslovi potrebni za primenu Su Jok terapije?

Ne postoje nikakvi preduslovi. Terapija ne nosi nikakvo religijsko obeležje niti zahteva bilo kakav ritual. Ona pripada svakom čoveku.