Šta je ONNURI medicina?

ONNURI je pojam koji na korejskom jeziku znači sav svet i za svakoga. Ona obuhvata Su Jok terapiju uključujući i Su Jok akupunkturu, Onnuri aurikularnu terapiju (sprovodi se na spoljašnjem uhu), skalp terapiju povezanu sa gornjim i donjim ekstremitetima. Nezavisno od izvornih orjentalnih principa se nikad nisu pojavili principi poput 6Ki teorije, Osam  izvornosnih principa, Troizvornostni princip, Čakra terapija i princip dijamantske strukture, Troizvornostni M-čestični teorijski princip, Troizvornostna teorija sekvenci, itd.