Da li se Su Đok iglama i drugim Su Đok instrumentima mogu prenositi bolesti?

Ne. Jedini instrument u Su Đok terapiji koji prodire kroz kožu su Su Đok mikro igle. Pošto se one primenjuju ili kao potpuno individualne (posle svake upotrebe se sterilišu i ponovo koriste za istog pacijenta) ili kao igle za jednokratnu upotrebu, to se svaka sumnja u transmisiju bolesti isključuje. Svi ostali instrumenti se primenjuju bez prodiranja u kožu pa je time uklonjena mogućnost transmisije bolesti.