Od kog uzrasta pacijenta se može primenjivati Su Đok terapija?

Zahvaljujući širokom izboru instrumenata ne postoji ograničenje u pogledu starosti pacijenta.