Učešće na međunarodnim kongresima

God.

Država, mesto

kongres

Izlaganje

Učesnik

1996

Poljska,

Krakow

Kongres kozmetičara

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

1998

USA,

Njujork

Kongres TCM

Su Jok

terapija

Prof. Park Jae Woo Prof. Vera Đorđević

2002

Austrija,

Beč

Kongres TCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Belgija,

Brisel

Kongres TCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Kina,

Peking

Osnivački Kongres WFCMS

Osnivačka skupština

Članovi - Osnivači Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Srbija

Beograd

Sinpozijum alternativne medicine

Su Jok

Terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2004

Kina,

Peking

Kongres WFCMS

Su Jok

Terapija

Prof. Vera Đorđević

2004

Čehoslovačka,

Prag

Kongres EUROTCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Srbija,

Beograd

Sastanak Borda EUROTCM,

Organi-

zator i

domaćin

PredsednikEUROTCM

Prof.Vera Đorđević i

Marija Bralović, član

2005

Nemačka, Berlin

Kongres EUROTCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

2006

Amsterdam

Holandija

Kongres EUROTCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

2006

Bugarska

Sofija

Kongres EUROTCM

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Bugarska, Sofija

Kongres EUROTCM

Godišnja

Konf. EUROTCM

Prof. Vera Đođević izabrana za predsednika EUROTCM

2007

Austrija,

Beč

Kongres EUROTCM

Godišnja

Konferen. EUROTCM

Prof. Vera Đođević izabrana drugi put za predsednika EUROTCM

2009

Srbija,

Beograd

SPEEACH & LANGUAGE 2009

Korekcija govora  Su Jok terapijom

Prof. Vera Đođević

2013

Kipar, Troodos

I medjunarodni kongres ISA (International Sujok Association)

 

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović