Sajmovi

GOD

MESTO

SAJAM/AKTIVNOST

TEMA

UČESNICI

1994

Srbija

Beograd

Sajam kozmetike

Su Jok terapija

Prof. V.Djordjević

1998

Srbija

Beograd

Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

1999

Srbija

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2000

Srbija

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2000

Srbija,

Novi Sad

Sajam obrazovanja

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2001

Srbija,

Stara planina

Kamp studenata dramskih umetnosti-

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2002

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2003

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2004

Srbija,

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Makedonija, Skoplje

Medjunarodni sajam alternatinve medicine

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Srbija,

Novi Sad

Međunarodni Sajam obrazovanja

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2005

Beograd

Međunarodni Sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Beograd

Festival Zdrav Život

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

BiH,

Banja Luka

Medjunarodni sajam knjiga

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2006

Beograd

Kongres Integrativne medicine

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2008

Srbija,

Beograd

Festival „Zdravog Život“

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2008

Beograd

H.Interkont.

Sajam Obrazovanja

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2009

Srbija,

Beograd

Festival Zdrav Život

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2009

Srbija,

Beograd

Međunarodni sajam Zdravlja-beograski saj.

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb

Medjunarodni sajam Mystic/sajam alt.medic

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb

Huped –Članstvo

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2010

Hrvatska, Zagreb

Huped –Licenca za rad u Hrvatskoj

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2011

Hrvatska, Zagreb

Medjunarodni sajam Mystic/sajam alt.med

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2012

Hrvatska, Zagreb

Medjunarodni sajam Mystic/sajam alte.med

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

2013

Hrvatska, Zagreb

Medjunarodni sajam Mystic/sajam alte.med

Su Jok terapija

Prof.Vera Đorđević

Marija Bralović

 2014

 Hrvatska

Zagreb

 medjunarodni sajam

Mystik/ sajam alte.medicine

 Su Jok 

terapija

 Prof. Vera Djordjević

Marija Brlalović