Osnivačke aktivnosti

 

               

OSNIVAČI i članovi smo Međunarodnih Asociacija:

- WFCMS   (World Federation Chinese Medicine Societes) sa sedištem u Pekingu

- ISA (International Sujok Association) sa sedištem u Jaipur-u , India

Članovi smo Međunarodnih Asociacija:

- EUROTCM  (European  Organisations Traditional Chinese Medicine) sa sedištem u Briselu

- HUPED  (Hrvatska Udruga za Prirodnu Energetsku i Duhovnu medicinu) sa sedištem u Zagrebu

     OSNIVAČI i članovi u Srbiji smo: 

- Udruženja za alternativne pristupe unapredjenju zdravlja

- Udruženja “Svitanje”

- Udruženja QUANTTES”

- Udruženja “Pokret za zdraviju Srbiju”

- Udruženja “Zdravlje i radost”

- Članovi smo i još nekoliko sekcija u okviru Udruženja, čiji je osnovni cilj

   osnivanja, doprinos unapređenju javnog zdravlja i zdravlja pojedinca