Onnuri Su Đok terapija

 

Onnuri Su Jok terapija

Od svih delova ljudskog tela, šake i stopala poseduju najizraženiju strukturu sličnosti sa samim telom. Oni predstavljaju delove Homo-sistema tela, koji funkcionišu u sastavu Homo – sistema Vasione. Po zakonu Homoa – Heteroa, svi Hom –faktori koji poseduju osobine sličnosti, istovetnosti, homologije ili homogenosti, u interakciji su jedan sa drugima u cilju omogućavanja harmonije postojanja. Što je veća njihova sličnost, to je intezivnijji, češći i brži proces interakcije. Tako, šake i stopala korespondiraju sa telom i učestvuju u održavanju stabilnosti živog organizma.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 633 str.