Onnuria aurikularna terapija Tom I (Embrionalni sistem)

Embrionalni sistemi

Na ušnim školjkama nalaze se vrlo minijaturni sistemi slični telu, korespondentni raznim stadijumima razvoja embriona i ploda. Oni pripadaju delu Homo-sistemu tela, koji funkcioniše u sastavu Homo-sistema Univerzuma. Svaki od tih minijaturnih sistema ušnih školjki korespondira celom telu i utiče na njega nezavisno zahvaljujući uticaju sistema energetskih Homo-medjusobnih dejstava. Aurikularni Homo-sistemi mogu se koristiti za podržavanje stabilnosti i harmonizovanje stanja tela putem stimulacije tačaka ušnih školjki, koje odgovaraju oblasti u kojoj se bolest nalazi.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 318 str.