Onnuria aurikularna terapija Tom II (Sistem unutrašnjih organa)

Aurikalna terapija II

Sve što postoji poseduje zajedničke Homo faktore koji odredjuju njihovu pripadnost zajedničkom hijerarhijskom Homo sistemu Univerzuma. Pomoću Homo sile sve što postoji nastoji da sačuva sebe u neizmenjenom obliku, a radi obezbedjenja sopstvene stabilnosti, proizvodi novo radjanje šireći slične, homologične i sebi slične oblike ili jedinice postojanja. U ljudskom telu svi njegovi delovi, organi i strukture tvorevine poseduje zajedničke Homo faktore, slične i sposobne da utiču jedni na druge, podržavajući stabilnost celog tela radi očuvanja života. Ušne školjke su deo korepsondentnog sistema glave i poseduju visoki stepen sličnosti sa svojim organima tela i funkcionišu u sastavu Homo sistema tela podržavajući zdravlje. Pomoću aurikularnih sistema korepondencije organima stičemo predstavu na kakav način svi organi medjusobno deluju, pomažući jedni drugima u cilju očuvanja života.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 333 str.