Onnuria aurikularna terapija Tom III (Energetski sistemi)

Aurikalna terapija III

Aurikularni energetski sistemi organizovani su u saradnji sa osnim strukturama Osam izvornosti. Medju mnogim minijaturnim korespondentnim elementima energetskih sistema tela, na ušnoj školjki se nalazi sistem čakri, jezgrenih, graničnih i 12 osnovnih meridijana, ovoploćenih Osam izvornosti i šest energija. Ovi energetski sistemi su u interakciji sa energetskim sistemom celog tela i sa drugim nezavisnim energetskim sistemima svakog pojedinog dela celine podržavajući zdravlje.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 362 str.