Primena teorije 6Ki u dijagnostikovanju i terapiji

Primena teorije 6Ki u terapiji i dijagnostikovanju

Ova knjiga nastala je iz potrebe da se polaznicima višeg Su Đok seminara do sada preneta znanja iz ove oblasti, učine razumljivim čime će biti olakšana praktična primena istih. Knjiga sadrži dva dela. Prvi deo sadrži pored dijagnostičko terapijskih pristupa pri primeni korespondentnih Homo sistema, 6Ki sisteme na različitim nivoima, njihove opšte relacije i zakonitosti koje vladaju na različitim nivoima. Drugi deo obuhvata dijagnostikovanje i terapiju primenom Vremenskog 6Ki, Prostornog 6Ki, Emocionalnog energetskog nivoa i energetskog nivoa Razloga (mentalnog nivoa).

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 464 str.