Sam svoj Su Đok doktor

Sam svoj Su Jok doktor Ova knjiga detaljno, dostupnim i životnim jezikom opisuje i ilustruje jednostavne načine za samopomoć i pomoć bližnjima kod najrasprostranjenijih bolesti bez primene lekova. Lepota i efektivnost, jednostavnost i bezbednost metoda lečenja Su Đok, je razrađena kroz rad južnokorejskog profesora Park Džae Vua i privukla je pažnju ljudi različitih profesija sa svih strana sveta. Knjiga je dospela do širokog kruga čitalaca koji su njenom primenom došli do sopstvenog zdravlja. Ako mislite da ste vi jedinstven primer kome nema pomoći, ili mislite da ste previše stari da bi ste je izučavali, onda ova knjiga nije za vas!

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 149 str.