Smile Joga

Smile Yoga Smile Joga je novi metod preventivne brige o zdravlju i terapija za sve koji žele da postignu samosavršenstvo i put dostizanja savršenog zdravlja. Pokreti koji se izvode u Smile Jogi jednostavni su i laki. Uz osmeh mogu da ih izvode kako mladi tako i stariji, kako zdrave tako i bolesne osobe. Ova knjiga samopomoći je namenjena ne samo medicinskim radnicima već i opštoj populaciji tj. svakom koga je Smile Joga zainteresovala.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 94 str.