Su Jok za sve

Su Jok za sve

Svaki čovek može da lako ovlada metodama Su Đok terapije i da u mnogim slučajevima pomogne sebi i svojim bliskim, ne oslanjaju ći se samo na lekara i upotrebu lekova. Priručnik je namenjen kao pomoć u učenju najednostavnih načina pružanja pomoći, po sistemima korespondencije na šakama i stopalima.

Autor: Park Džae Vu; Format A5; 103 str.