Su Đok terapija u hitnim situacijama

Su Jok terapija u hitnim situacijama U knjizi su izložena opša pitanja ukazivanja prve pomoći i detaljno objašnjeni načini primene Su Đok terapije (metod lečenja preko tačaka na šaci i stopalu), znanje potrebno za to, koje zainteresovanima daje mogućnost ukazivanja vanredne pomoći jednostavnim i bezmedikamentoznim načinom. Na pogodan način je prikazana primena Su Đok terapije kod iznenednih pojava bolesti, nesrećnih slučajeva, akutnih trauma, a takođe su opisane tehnike izvođenja reanimacionih postupaka metodom Su Đok. Knjiga je namenjena lekarima različitih specijalnosti, medicinskim sestrama, a takođe i za široki krug čitalaca, koji žele da ovladaju efikasnim načinom ukazivanja prve medicinske pomoći.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 206 str.