Svet troizvornosti

Svet troizvornosti Knjiga Đae Vu Parka »Svet Troizvornosti« je duboko filosofsko istraživanje fundamentalnih zakonitosti realnog sveta koje leže u osnovici njegovog nastanka i razvoja na putu ka savršenstvu. Detaljno opisujući karakter i namenu svemogućih sila Homo, Hetero i Neutro, autor određuje suštinu i pravac evolucije, a takođe ulogu čovečanstva u tom procesu. Razmatranje složenih pitanja koncepcije sveta u ovoj knjizi - pitanja izvora Troizvornosnih sila, Nuta, i pitanje zagonetnog nultog sveta, omogućava čitaocu novi pogled na temu života i smrti, pomažući mu da savlada strah od onostranog. Ideje autora o jedinstvenom fenomenu života, u kome večna, nedostižna igra Troizvornosnih sila stvara strog i lep poredak, potkrepljene su obimnim činjeničnim materijalom iz najrazličitijih oblasti nauke: fizike, hemije, astronomije, biologije, genetike i dr. Ovo zanimljivo štivo prezentovano je u jednostavnoj i pristupačnoj formi, proširuje vidokrug čitaoca i daje mu na poklon univerzalne ključeve za spoznaju postojećeg.

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 189 str.