Program međunarodne edukacije

PROGRAM  EDUKACIJE  PO MEDJUNARODNOM  PROGRAMU SU JOK ASOCIACIJE

ZA SU JOK TERAPIJU

U BALKAN SU JOK THERAPY CENTER-U

SEMINAR 1.

Osnove Su Jok terapije

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima

U ovom ciklusu predstavljaju se standardni korespondentni  sistemi, opšti principi, projekcije ljudskog tela, njegovih organa i sistema na šake i stopala. Pored toga u ovom ciklusu se razvijaju praktične sposobnosti u dijagnostikovanju i tretmanu poremećenih stanja  preko korespondentnih sistema.

Ciklus 2. Terapija u skladu sa tokom energije

U ovom ciklusu se izučava energetski sistem tela, manifestacije poremećaja toka energije u  meridijanima i čakrama i metode njihove korekcije.

 

SEMINAR 2.

Ciklus 1. Zonalna Su Jok Ki terapija

Seminar pruža detaljano razumevanje zonalne Su Jok Ki terapije - autora prof.Park Jae Woo-a, koji je energetski sistem ljudskog tela, postavio po principu Troizvornosne teorije. Ovde se prezentuje i njena potencijalna struktura, Neutro komponente zonske (spiralne) energetske mreže. Zatim se usvaja praktična primena principa rada Su Jok Ki terapije na korespondentnim sistemima na šakama i stopalima, na vertikalnim, horizontalnim, spiralnim meridijanima i lokalno.

 

SEMINAR 3. Homo sitemi tela: dijagostika i lečenje

Ciklus 1. Homo  sitem ljudskog  tela,onnuri  aurikularna terapija i onnuri terapija

Ovaj ciklus pruža sistematičnu koncepciju mnoštva korespondentnih sistema, njihovau klasifikaciju, principe odabira najznačajnih korespondentnih sistema koji su efikasni u bilo kom medicinskom slučaju. Pored toga biće predstavljene Nove metode rada u rzličitim korespondentnim sistemima, uključujući i korespondentne sisteme glave i tela.

 

SEMINAR 4. Teorije Šest Energija.Osnove 6Ki teorije

Ciklus 4.1 Predstavljanje 6Ki, 6Ki terapije na nivou objedinjenih i  individualnih   energija

U ovom ciklusu se obradjuju teoretske osnove dijagnostikovanja i tretmani preko 6Ki, koji se proučavaju kroz primere objedinjenih i individualnih energija

Ciklus 4.2 Teorija konstitucije. Tretmani  na nivou  granskih energija

U ovom ciklusu se izučava funkcija 6Ki, na nivou objedinjenih i individualnih energija, njihove manifestacije, kod zdrave i bolesne osobe, energetske konstitucije objedinjenih i individualnih enrgija u normalnim i patološkim stanjima. Predstavljanje odnosa izmedju  čakri i meridijana, simptomatska dijagnostika, metode 6Ki terapije na nivou objedinjenih i individualnih energija na Byol čakrama i Byol meridijanima

Ciklus 4.3  Tretmani na  substrukturi

U ovom ciklusu se izučavaju dijagnostikovanje i tretmani 6Ki na nivou granskih i  subragnskih  energija. Izučava se multinivoovska priroda konstitucija, konstitucija po osama, bolesti sa asepekta 6Ki energija, teorije prostora i principi regionalne i funkcionalne dijagnostike.

Ciklus 4.4 Emocionalna i mentalna terapija

U ovom ciklusu se predstavljaju emocionalne i mentalne energije, njihovo dijagnostikovanje, njihov uticaj na formiranje karakteristika osobe i uzroke pojave bolesti. Pristupi dijagnostikovanju konstitucija zasnovane na razvoju emocionalnih i mentalnih energija. Metode psihoemocionalne terapije.

Ciklus 4.5 Tretmani primenom  energije  vremena i energije prostora

Ovaj ciklus se bavi  energijama prostora i njihovim uticajem na fizičko i psihoemocionalno stanje čoveka, Osnovnim principima istočnog kalendara, bioritmologijom i hronopunkturom, i metodama dijagnostikovanja i tretmanima primenom energija vremena uključujući i elementarne proračune za otvorenu tačku bez upotrebe specijalnih obračunskih tabela.

 

SEMINAR 5. Dijagnostičke metode i tretmani bazirani na Dijamantskom energetskom sistemu i   teoriji Osam Izvornosti

5.1 Klinički aspekti teorije Osam Izvornosti

Ciklus obuhvata: Teoriju Osam Izvornosti, svojstva i značenje Osam Izvornosti u evoluciji Sveta, u strukturi i funkcionisanju sistema ljudskog tela, metode dijagnostikovanja i tretmane sa aspekta Osam Izvornosti, energije prostora, njihovu ulogu u životu čoveka, metode njihovog dijagnostikovanja i tretmane sa aspekta energije prostora.

 

5.2 Dijamantski energetski sistem

Ovaj ciklus obuhvata Dijamantski energetski sistem koga je obradio Prof. Park Jae Woo, elemente Dijamantskog sistema, dijagnostičke metode i tretmani bazirani na ovom sistemu, energetske konstitucije čoveka povezano sa postojanjem ovog sistema.

 

SEMINAR 6    Troizvornosna Akupunktura: Dijagnoze i tretmani sa aspekta Troizvornosti

Dijagnoze i tretmani sa aspekta Troizvornosti

Ciklus obuhvata Troizvornosnu teoriju, manifestacije Troizvornosti u prirodi, Troizvornosne sekvence (Niz) unutrašnjih organa, energetskih sistema, energije i emocije, meridijani na zglobovima, Troizvornosne konstitucije, dijagnoza i tretmani specifičnih patologija baziranih na Troizvornosnoj teoriji

Troizvonosna Akupunktura: Spiralni energetski sistem

Ciklus obradjuje spiralnu Neutro mrežu, metode tretmana primenom spiralnih meridijana tela i šake, Troizvornosnu akupunkturu

 

SEMINAR 7 Onnuri terapijske metode, tretmana bez primene igala

Ciklus obuhvata koncepciju metafizičkog sveta, njegovu strukturu i “suptilnu” strukturu tela ljudskog bića sa aspekta teorije M-čestice, značaj Neutro stanja i puta za njegovo dostizanje, neke tehnike za rad sa M-česticama i provežbavanje. Izučava se takodje onnuri mudra-terapija i onnuri terapija brojevima. U toku ovog ciklusa studenti uče kako da koriste um, boju, smer itd. Pored toga uče kako da koriste M-čestice, aktiviraju čakre i  Dijamantski energetski sistem na različite načine, kao i neke dodatne metode rada sa M-česticama.

 

SEMINAR 8 Twist terapija bazni seminar

Obuhvata osnovu ideja o Twist pokretima, Twist dijagnozi i Twist terapiji kao i više sofisticiranih tehnika Twist terapije poput disajnog Twista, Twist unutrašnjih organa itd.

 

SEMINAR 9 Praktični seminar

Obuhvata primere sa aspekta 6Ki, Dijamantskog sistema, i Troizvornosne teorije.

 

SEMINAR 10

Medjunarodni Kvalifikacioni seminar 1 u Medjunarodnim Cetnrima

Troizvornosna teorija, Twist terapija, Osmeh meditacija i Sam Von  Dong i dr.

 

SEMINAR 11

Medjunarodni Kvalifikaci seminar 2 u Medjunarodnim Cetnrima

 Troizvornosna teorija, Twist terapija, Osmeh meditacija i Sam Von  Dong i dr.