Raspored predavanja

                         2017. godina

Tema

Broj

dan.

Broj

čas.

Predavač

Mesto

Datum

 
             

Osnovni seminari Su Jok terapije

           
             

Osnovni seminar Su Jok terapije

4

24

Prof.Vera Đorđević

Čačak,

Stančići

26 - 29

Januar

 
             

Seminar Praktične primene

6Ki  (6 enrgija) i Dijamantski energ. system i Osam Izvornosti

3

24

Prof. Vera Djordjević

Dr Alla Torbina

Centar

Vila Etna

24.,25 i 26

februar

 

  Besplatni predavanja

 “Osnove Su Jok teraije”

           

Besplatano predavanje “osnove Su Jok terapije” u znak rodjenja prof. Park Jae Woo-a

Memorijalni sertifikati

1

5

Prof.Vera Đorđević

Beograd

Novi Sad

Niš

10. mart

11. mart

04. mart

 

Osnovni seminari Su Jok terapije

           

Korespondentni sistemi

2

12

Proff. Vera Djordjević

Beograd

18  19 mart

 
             

Osnovni seminar Su Jok terpije

 

4

24

Prof. Vera Djordjević

Beograd

23-26 mart

 

Osnovni seminar Su Jok terapije

4

24

Prof. Vera Djorjdević

Centar

Čačak

20 – 23

april

 

Osnovni seminar Su Jok terpije

 

4

24

Prof.Vera Djodjević

Zagreb

11 -14

maj

 

Napredni seminar Su Jok terpije 6Ki

8

48

Prof.Vera Djordjević

Beograd

Ili Čačak

21 – 28.

maj

 

Osnovni seminar Su Jok Terapije

4

24

Prof.Vera Djordjević

Beograd

08 – 11

jun

 
             

Praktična primena 6Ki

2

12

Prof.Vera Djordjević

Beograd

Ili Čačak

01 i 02

Jul (7)

 
             

Napredni seminar Su Jok terapije 6Ki

8

48

Prof.Vera Djordjević

Zagreb

17- 24

jun

 

Prakična primena 6Ki

2

12

Prof. Vera Djordjević

Zagreb

02 i 03 septembar

 

U najavi

           
             

Osmeh meditacija

2

12

Priprema za jesen

jesen

U najavi

 

Twist terapija

2

12

Priprema za jesen

 

U najavi

 

Zonalana 6ki Su Jok terapije

2

12

Priprema za jesen

 

U najavi

 
             

Dijamantski energetski sistem

   

priprema

     
             

Troizvornosna terapije

   

priprema

     
             

Sajmovi

       

U najavi

 
             

Kongresi

       

U najavi

 
             

 

 Program je podložan promenama, u slučaju promena bićete blagovremeno obavešteni