Vesti

Čačak, osnovni seminar Su Jok 12.,13.,14 i 15 april 2018

Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije,

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Nepokilebljiva božanska volja odabrala je i   kreirala šake i stopala kao oblasti za lečenje.  Ljudski um može lako da shvati da iza ovoga stoji čista božanska ljubav prema ljudskom biću                

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

·        Korespondentni sistemi;

·        meridijjani i 12 biol meridijana;

·        Osnove zakona Pet Elementata;

·        Biol meridijan terapija;

·        Muskularna dijagnostika

Termin i mesto održavanja

Mesto: Stančići,Ibaraka magistrala bb. Čačak. Balkan Su Jok Threrapy Center

Opširnije...

Zagreb, Napredni seminar 6Ki od 15 - 22 aprila 2018

 

Obaveštavamo vas o održavanju  Seminara  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

U ovom ciklusu se izučavaju svojstva i funkcije 6Ki, njihova manifestacija kod zdravog i bolesnog čoveka, energetske konstitucije, više nivoovska konstitucija (eneretski, emocinoalni nivo i nivo mentalnih razloga), uzajamno dejstvo čakri i meridijana. Takodje se razmatraju osnove regionalne, vremenske, prostorne i kompleksne dijagnostike, kao i terapija 6Ki na nivou sistema meridijana i čakri, kao i pratktična primena

Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

Opširnije...

Beograd, Osnovni seminar Su Jok terapije 10 -13 maj 2018

Iskreno se nadam da će Su Jok terapija dospeti u sve krajeve sveta i da će svi gradjani sveta moći da uživaju u boljem, zdravijem životu. Verujem da će takvi dani uskoro postati stvarnost.      Prof. Park Jae Woo

Su Jok terapija, terapija za svakoga

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Opširnije...