Prvi kongres Međunarodne Sujok Asocijacije ISA

Prva konferencija ISA

Prvi Kongres Međunarodne Sujok Association (ISA), Kipar, Trodos, održan je od 17-19. maja 2013. godine. Na kongresu je učestovalo 25 rukovodilaca Su Jok Centara iz 13 zemalja, kao i iskusni praktičari. Ovo je značajan događaj za sve Su Jok terapeute (SJT) sveta. Na kongresu je usvojen statut Međunarodne Su Jok Association, (ISA) i izabrani su: 

Predsednik: dr Park Minchul - Južna Koreja
Potpredsednik: dr Minkyu Park - Južna Koreja
Sekretarijat: dr Sankar Mohanaselvan - Indija
dr Violeta Nikolajeva - Rusija
dr Marina Darkova - Rusija 

Naučno-istaživački radovi i razvoj: dr Zohar Jagil - Izrael
Obrazovni proces:
ISA uvodi jedinstveni Kvalifikacioni sistem.
Programi obuke:
Obuka profesionalaca - Kvalifikaciono usavršavanje i Specijalni programi
Obuka - usavržavanje znanja, profesionalnih terapeuta i napredovanje u sticanju znanja ostalih kojima Su Jok nije profesija
Obuka stanovništva sa ciljem samopomoći i međusobne pomoći kod opšteg zdravlja

Za realizaciju ovog projekta izabrani su:
Dr Šankar Mohanselvan - Indija
Dr Marina Darkova - Rusija
Izdavaštvo:
Dr Violeta Nikolajeva - Rusija
Dr Ašok Kumar Kotari - Indija
Komunikacija:
Dr Džigneš Gokani - Indija /englesko govorno područje/
Dr Julija Jaroslavceva - Rusija /rusko govorno područje/
Specijalni zadatak:
Prof. Vera Đorđević – Balkan Su Jok Therapy Center - Srbija
Rukovodilac komisije za priznavanje Su Jok Terapije od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO)
Nominovanje Prof. Park Jae Woo za Nobelovu nagradu za delo Troizovrnosna teorija
Dr Džigneš Gokani - Indija 

Od 2014. godine, svuda u svetu, 11. marta, na dan rođenja Prof. Park Jae Woo-a, počeće održavanje besplatnih Su Jok predavanja (jednodnevnih) u organizaciji Su Jok Centara, a učesnicima seminara biće dodeljeni specijalni besplatni sertifikati.

Informacije o ovim aktivnosti biće dostupne svakom članu Asociacije preko www.sujok.com i u Rusiji na www.sujok.ru.
Drugi kongres ISA planiran je u Januaru 2014. u Indiji, na koji će biti pozvano više od 500 članova.